2018-04-26 – Studio Kladno – Parlamentní listy – Oni nepokrytě lžou. Něco se chystá. Tereza Spencerová podává svědectví po návratu ze Sýrie


Comments are closed.