2015-12-31 – Studio Kladno, st Beta a Tapinradio – Silvestr s panem J. Doležalem přímo z USA L.A.


Comments are closed.