2016-06-08 – Studio Kladno – Host vysílání: Daniel Solis Témata: Mediální manipulace a tvz.: “Evropské hodnoty”