Komentářů: 1

 1. Pán profesor to povedal zaiste veľmi dobre, že je rozdielm medzi migrantom a inváznym vojakom, NO ZASE ZABUDOL DODAŤ, ŽE V PRÓPADE NEBIELYCH A TO AJ ČERNOCHOV, JE ÚPLNE JEDNO, ČI JE DOTYČNÝ FAREBNÝ PRISPôSOBIVÍ A OCHOTNÍ PRACOVAŤ, ALEBO NIE, LEBO TO, ŽE BY SA PRISPôSOBILI, JE SKôR ŠKODLIVÉ PRE RASOVÚ HOMOGENITU BIELEJ RASY, LEBO BY SA BU´D ON, ALEBO JEHO PTIOMKOVIA VEĽMI PRAVDEPODOBNE ZAčALI MIEŠAŤ S MIESTNYMI A TÝM PÁDOM BUDÚCE DETI “OBOHACOVALI” SVOJÍM GENOFONDOM, ČO JE PRE čISTOTU RASY A JEJ HOMOGENITU SMRŤ.
  PLUS, VERÍM TOMU, ŽE BY SA NAŠLI ZRADKNE RASY, KTORÉ BY S NIMI ŠLI DOBROVOĽNE A BOLO BY JEDNO, ČI SÚ DOTYČNÍ KRESťANIA PRISPôSOBIVIÍ, ALEBO NEJAKÁ ČVARGA.

  PROSTE, NEBIELI ĽUDIA BEZ OHĽADU NA ČOKOĽVEK TU NEMAJÚ ČO ROBIť NEMAJÚ DOSTÁVAŤ VÍZA ANI AZYLY A MAJÚ BYŤ, AKO AJ ZRADKYNE, KTORÉ S NIMI BUDÚ MAŤ DETI (HOCI OTEC BUDE DAJME TOMU AJ NEZNÁMY), ALEBO K TORÉ S NIMI UZAVRELY ZVAZOK, BYŤ DEPORTOVANÍ SPäŤ, ODKIAĽ PRIŠLI, ALEBO LEN VYHOSTENÍ NA MORE, AK SA PREOD TÝM NEDONÚTIA NEBIELE KRJAINY, ABY ICH PRIJALI BUĎ NÁSILÍM , ALEBO ZA ÚPLATU – KRESŤANSKÉ NEBIELE KRAJINY A KRAJINY SPODOBNOU KULTÚROU – NEBIELE, ABY PRIJALI KRESťANOV A MOHAMEDÁNASKE MOHAMEDÁNOV.
  SAMOZREJME, TAKÝTO OSUD BY MAL POSTIHNÚŤ KAŽDÉHO, KTO BY SA ZA DEPORTOVANÝCH POSTAVIL VRÁTANE DUCHOVNÝCH AKÉHOKOĽVEK NÁBOŹENSTVA, ćI CIRKVI.

  DEPOROTOVANÉ MAJÚ BYŤ AJ RASOVO ZMIEšANÉ DETI ZNÁSILNENÝCH MATIEK (DO KREśTANSKÝCH KRAJÍN) A TO AJ KE´D JE ICH NEBIELY RODIČ NEZNÁMY A MATKY SA MôŽU ROZHODNÚŤ, AK SÚ BIELE, ĆI S NIMI ODÍJDU A STRATIA TAKTIEŽ, KAO VSĚTCI VYŠŠIE UVEDENÝ OBĆIASNTVO A POBYTY (tR´VALÝ , PRECHODNÝ, A POD.), ALEBO ÚRADY V PRÍPADE MATIEK NEBIELYCH ROZHODNÚ, ŽE S NIMI BUDÚ MUSIEŤ ÍSŤ TAK, čI TAK.

  ALE ABY SA NEPOVEDALO: TIETO DETI BY MOHLI BYŤ V DAJEN JEBIELEJ KRJAINE, ZABEZPEČOVANÉ AJ Z PEŇAZÍ EURÓPANOV – ALE LEN V KRES´TANSKÝCH KRJAINÁCH.

  NÁROD SA NESKLADÁ LEN Z JAZYKA, KULTÚRY, ALE AJ Z RASY A NIKTO, KOHO VsĚTCI PREASTARÍ A STARÍ RODIĆIA, A OBAJA RODIČIA NNIE SÚ ČISTÍ BELOSI, NEMôĚ BYŤ EURÓPANOM A PRÍSLUŠNÍKOM EURÓPSKEHO NÁRODA, ANI KEď SA PRISPôSOBÍ.
  MôŽE BYŤ LEN LEN OBČANOM ŠTÁTU, ČO JE MENEJ, AKO PRISLUŠNÍK NÁRODA.
  NO NA DRUHEJ STRANE SA MUSÍ MEDZIRASOVÝM ZVäZKOM A VZŤAHOM PREDCHÁDZAŤ DEPORTÁCIOU TAKÝCHTO PÁROV A STRÁTOU ICH POBYTOV AJ OBČIASNTVA A VÝCHOVOU BUDÚCICH GENERÁCIÍ K LÁSKE K SVOJEJ RASE A K POVINNOSTI JEJ UDRŽANIA AE AJ KU KRESťANSTVU A JEHO HODNOTÁM AJ KEď SA TO BUDE ASI BIť.

  POKIAĽ IDE O TÚ VÝCHOVÚ, ALEBO DOKONCA O INDOKTRINÁCIU: NESMIE BYŤ VYKONÁVANÁ SÚSTAVNE A AGRESÍVNE, ABY TÍ HARANTI A ĽUDIA NEROBILI VECI NA TRUC OPAČNE.
  MUSÍ TO BYť PODÁVANÉ ĽAHKO PRÍSTUPNOU FORMOV, NENÁSILNE A AKOBOY “POMIMO”, “MIMOVOĽNE”, “MIMOCHODOM” DAJME TOMU, ALE NIE NÁSILNE, A SÚSTAVNE, LEBO TO MôŽE ČLOVEKA SKôR NAsŤVAŤ.

  P.S.
  POKIAĽ IDE O ZÁCHRNAU BIELJE RASI A A TÝM PÁDOM AJ O ZÁCHRANU BIELYCH NÁRODOV, MUSIA ÍSŤ SPROSTOSTI AKO ĽDUSKÉ PRÁVA PREČ – HLAVNE TIE, KTORÉ NIČIA MYŠLIENKU BIELEHO ETNOŠTÁTU ALEBO DOMINANTNE BIELEHO ŠTÁTU (MALO BY TAM BYŤ V KAŽDEJ BIELEJ KRJAINE MI-NI-MÁL-NE 85-90 % BIELEHO OBYVATEĽSTVA).
  TAKÉTO ZMLUVY, DEKLARÁCIE, ĽUDSKÉ PRÁVA A INÉ HLÚPOSTI BY MALI BYŤ ZMENENÉ TAK, ABY SA STALI NEÚČINNÉ A ABY Z A ICH PORUŠENIE NIČ NEHROZILO, ALEBO MAJÚ BY´T ROVNO ZRUŚENÉ.
  ALE HLAVNE: DOMÁCA PRO-WHITE MIGRˇaCNÁ, AZYLOVÁ, ALE AJ NORMÁLNA POLITIKA BY MALA BYŤ ÚSTAVNE NADRADENÁ MEDINÁRODNÝM PAŚKVILO, KTORÉ JEJ A BIELU RASU A JEJ DOMINANCIU A HOMOGENITU OHROZUJÚ.

  P.P.S.
  NEBIELÝM KREšTANOM NEIBELYM MUSÍ BY´T PONÁHANÉ LEN A LEN U NICH DOMA A KAŽDÝ, KTO BY IM POMÁHAL DOSTAŤ SA SEM (LEGÁLNE, ALEB NIE), AKO AJ TEN, KTO BY IM POMÁHAL ZAĆLEŇOVAŤ SA, BY MA L BYŤ KĽUDNE AJ OBESENÝ ZA ZRADU RASY A NÁRODA.

  A SAMOZREJME: DETI A ĹUDIA BY SA MALI UČIŤ AJ O ŠKODLIVOSTI ISLÁMI. LEBO TOTO NÁBOŽENSTVO JE NAOZAJ HROZBOU, NO ROVNAKO JE HROZBOU AJ NEGROIZÁCIA – ZčERNÁNIE ALEBO ZHNEDNUTIE (FYZYCKÉ) OBYVATELIA AKO NÁSLEDOK MASÓVÉHO MIEŠANIA MEDZIRASOVÉHO.

  SAMOZREJME TÍ, AKO AJ ICH NÁORY, KTORÍ PROPAGUJÚ MULTI-KULTI, MEDZIRASOVÉ MIEŠANIE A MULTIRASOVÚ SPOLOČNOSŤ HOCI SPOJENÚ SPOLOČNOU KULTÚROU, BY MALI BYŤ UMLČIAVANÍ, ICH DIELA NIČENÉ , ONI UMLĆIAVANÍ, DEPORTOVANÍ, ALEBO POVESENÍ, AK TO BUDE TREBA ALEBO AK TO BUDE UZNANÉ ZA NUTNÉ ALEBO VHODNÉ.
  ELIMINOVANÉ, UMLCIAVANE A POTIERANÉ A POTLÁčANÉ MAJU BY´T AJ MYSLIENKY FEMINIZMU, LGBTI A AKTIVISTI TÝCHTO ZDEGENEROVANÝCH HNUTÍ.