2016-07-20 – Studo Lípa – Letem světem internetem – nejnovější události, názory a komentáře, které jsme pro vás vyhledali na internetu