2016-07-20 – Záznam vysílání – Vysílání České konference i pro Svobodné rádio na slovenském Slobodném vysielači