2016-09-06 – Studio Kladno – Záznam přímého přenosu z besedy o islámu s Jiřím Kobzou (SPD) a Klárou Samkovou


Comments are closed.