2016-09-14 – Studio Kladno – Parlamentní listy – To bylo úplně jinak! Dohra vyhrocené situace, do které se zapojil Miroslav Sládek


Comments are closed.