2016-10-15 – Studio Kladno – Parlamentní listy – Je to naprosto jasné! Petr Žantovský má v ruce analýzu týkající se nejčastějších hostů v ČT