2016-10-20 – Studio Beta – Biskupové Timotej a Metoděj o dalajlámovi, o Tibetu, ale též o amerických volbách