2016-12-23 – Studio Beta – Speciální pořad. Jen pro poluchače, volejte, pište, jsme tady s panem VK, dnes jenom pro vás!


Comments are closed.