2017-01-02 – Studio – Lípa – Michail Veličko – „Rozmluvy o životě“ 1. část – Doplňující materiály k DVTR a KSB