2017-01-09 – Studio Lípa – Michail Veličko – „Rozmluvy o životě I. – 2. část“ – Doplňující materiály k DVTR a KSB (Záznam nebyl zatím dodán)