2017-06-04 – Studio Kladno – Parlamentní listy – Petru Žantovskému se chtělo intenzivně zvracet nad Lidovými novinami. Nehorázný průjem pana Votápka a Hermanův feldkurát


Comments are closed.