2017-07-29 – Studio Kladno – Parlamentní listy – Takto se může ptát jen idiot . Po mimořádné hvězdném týdnu moderátora Borka hovoří Petr Žantovský o natahování na skřipec