2017-08-19 – Studio Kladno – Parlamentní listy – Bezpečnostní analytik Schneider na seznamu Chovancova ministerstva pravdy


Comments are closed.