2017-08-19 – Studio Kladno – Parlamentní listy – K teroristickým útokům dojde brzy i u nás – Kriminální činnost parazitujících neziskovek . Situace s imigrací je mnohem horší