Komentářů: 6

 1. Avatar WhiteMan472
  WhiteMan472 says:

  P.P.P.S.
  Nechcel som tým povedAť, že by sme mali ľudí nie s úplne belošŠkým pôvodom (takisto ako ľudí, ktorí bieli nie sú vôbec ani po rodičoch resp. po jednom z nich), ktorí sa tu narodili vyháňať (to by, ak nie úplne, tak aspoň čiastočne, mohli robiť na zápae, ale t to zatiaľ asi nie je treba… alebo…?) to nie, len by sa mali Európania postarať o to, aby tu vždy prevažvali ľudia s bielymi rodičmi a viesť svoje deti k tom, aby “neobohoacovali” svoj genofond génmi ľuďí ných rás, resp. aby dávali prednosť potencionálnym partnerom čisto bielho pôvodu (=s bielymi rodičmi).

 2. Avatar WhiteMan472
  WhiteMan472 says:

  Ide ma šľak trafiť z tých “prispôsobivých” reČi!
  Práve že tým Černochom by sa nemalo dovoliŤ prispôsobivaŤ sa, začleniť sa!
  Ľudia, treba si uvedomiť, že tu ide o zničenie bielej rasy, o “obohatenie” jej genofondu o jej rozpustenie ergo o jej zánik!
  Už preboha prestaňme s tým, s prepáčením, sprostosťami o om, že nech tu ostané každý, kto sa prispôsobí!
  Ľudia, treba nabrať nejakú rasovú hrdosť, rasové vedomie a zaviesť také migračné zákony, ktoré by zvýhodňovali vzdelaných prispôsobivých belochov pred ostatnými vzdelanými a prispôsobivými ľuďmi!
  A tí migranti, mimochodo, ktorí by tu mohli ostaŤ, by sa mali okamžite vrátiť do ich krajiny ako náhle sa tam vojna sonČi a to aj so ženami, ktorých genofond “obohatia”.
  Je to pravdepodbne rasistické, ale je to nutné!
  Erópa (a teda aj Čechy a Slovensko) musia ostať biele a nielen KresŤanské.

  P.S.
  Černoch, hoci sa narodil v európe a má bieleho rodiča, jednoducho nikdyn ebude Európan, ani keĎ si osvojí jazyk tej ktorej krajiny.
  Resp. nebude to 100% ný Európan a ani keĎ bude pracovať pre dobro danej vlasti. Proste nikdy! (tým narážam hlavne na prípad toho, zasiste milého hlśateľa NOvy, ktorý síce môže ovládať jazyk, maŤ obČianstvo, ale nikdy nebude tak úplne Európan – nikdy).

  Tým enchem povedať,m aby ste vy, naši Českí bratia, nevolil pána Okamuru – je to vaŠa jediná nájdej (keďže napr. pán Bartoša sa u väČšiny verejnosti odpísal) a ja Vám prajem jeho víŤazstvo, aby Vás (a v prvom rade vaŠe ženy a dcéry) ochránil pred Moslimami.

  Ale prosím, nezabúdajte na to, že biela rasa musí dominovať, vládnuť a mať rozhodujúce postavenie v Európskych, ale aj iných krajinách (aj v tých, v ktorých si vybojovala svoj životný pristor a to aj elimináciou miestneho obyvateľstva v minulosti).
  Biela rasa by, ak je to možn=em mala tvoriť 90% percent minimálne v tej ktorej krajine (a tým myslím ľudí úplne bielych, nie miešancov – myslené v dobrom, nie urážlivo), alebo, ak to už nie je možné, tak by mala tvoriť najväčšiu možn´ČasŤ obyvateľstva.

  POkiaľ ide o západ: tí by mali vSětkých nebielych (alebo aspoň ich drvivú väČšinu) vysťahvať – a ańo, a to aj tých, ktorí prišli po vojne s tým, že Kresťanom by mala byť zaistená možnosť a právo vykonávať svoje náboženstvo.
  POkiaľ ich tieto krajiny nebudú chcieť naspäť, mali by byť donútené násilím (rozumej rekolonizáciou, ak to bude nutné) – hovorím hlavne o krjainách Afriky, ale aj Ázie.
  Alebo by sa malo bielym umožniť sa dobrovoňe segregovať a vyt´varať vlastné čisto biele komunity, ako to bolo v USA.
  Ja osobne som za obe možnosti, ale v prvom rade zatú prvú.

  Pomáhajme migrantom, ale u nich doma (kam ich aj posielajme) a zostaňme bielou Európou, nie multirasovo Europou, a je úplne jedno, či tí ľudia iných rás budú maŤ snahu pracovať a prispôsobovať sa, alebo nie.

  P.S.
  Inak, je škoda, že toľko našich (Českých a Slovenských) žien si nechalo “obohatiť” svoj genofond ľuďmi z Ázie a Afriky (a tým nemyslím bielych kolonistov).

  P.P.S.
  Osobne sa priznám abez mučenia, že som to dokázal poČúvať iba do 00:36:46 – Ďalej to už poste nešlo, a to aj v´daka tým “výnimkám” uvádzaním pánom Kapalom (ktorého si inak veľmi vážim) o tom, kto je Čech a pdobne.
  Na čo zostane jazyk, keď ho budú používať ľudia iných rás prípadne len miešanci týchto ras s rasou domácou, ergo rasou bielo.
  To ja osobne by som radšej prijal Germanizáciu, už menej ochotne MaĎarizáciu pre môj národ, halvne, aby jeho obyvateľstvo ostalo biele.
  Teda, aby bolo jasné, neželám si ani jedno, ani pre seba, ani pre budúce generácie Slovákov, ale neželám si ani, aby slovenčina bola v budúcnosti používaná ľuďmi iného pôvodu (rasového), alebo miešancami týchto ľudí z ľuďmi rasy bielej ktorí by, nedajbože!, tvorili až 15% – už to je veľa.

  V skratke: Islamoizácia nie je jedinou hrozbou vyplývajúcou so súčastnej migraćnej krízy (i keď to môže byť hrozba provradá, hlavne, pokiaľ ideo večn´=y život a bezpečnosť žien).

 3. Avatar Karel
  Karel says:

  Jsem atista, ale k onomu člověku a jeho názoru mohu pouze říct Ježíši Kriste a smiluj se Bože nad náma … 😀

 4. Avatar František
  František says:

  Asi největší tupec a podporovatel muslimů, jaký byl jako host na Svobodném rádiu. Jasně pane Schneidere, není to o náboženství a my si Islám vykládáme extrémně….jako například si vykládáme zřejmě zbytečně agrasivně řádky z Koránu, viz níže, že?:

  Boj proti Káfirům:

  Korán 86:15
  Tito lidé věru strojí úklad (proti Mohamedovi), však já rovněž chystám lest! Jen poshov káfirům a krátký jim popřej odklad!

  Korán 8:12
  A hle, Pán tvůj vnukl andělům: „Jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili! Já vrhnu do srdcí káfirů hrůzu a vy jim usekejte hlavy i konečky prstů!“

  Korán 33:60
  Prokleti budou (káfiři), kdekoliv se octnou, a budou zajati a bezohledně zabiti podle zvyklosti Alláhovy vůči těm, kdož již předtím byli. A nenalezneš ve zvyklosti Alláhově změnu žádnou.

  Korán 9:5
  A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.

  Korán 47:4
  A když se na bojišti střetnete s káfiry, stínejte jim hlavy, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte!

 5. Pan Schneider se držel tématu a dezinformoval co to jen šlo 🙂

 6. Avatar Petr Plzeňský kraj.
  Petr Plzeňský kraj. says:

  Pan Schneider zase obhajoval Islám. Jak jinak.