2017-09-09 – Studio Kladno – Parlamentní listy – Propaganda z ČT. Petr Žantovský analyzuje na konkrétním případu, jak to na „Kavkách“ dělají


Comments are closed.