2018-03-03 – Studio Kladno – Časopis Šifra – Rozhovor s Evou Herman – Cílem médií je převýchova lidí