Komentářů: 1

 1. Avatar Joe White
  Joe White says:

  1. Európa patrí len belochom, ktorí sa chcú prispôrobiť a nie ľuďom rás iných a je jedno, akú kultúru majú a či sa chcú prispôsobiť.

  2. Knieža Rurik z Rujany? Neprišiel on náhodou zo Škandinávie – niekde z oblasti dnešného Švédska, ak sa nemýlim?
  Zaujímavá teória, naozaj.
  bolo by zaujímavé vedieť, ako to bolo. 🙂

  K tomu Marobudovi: jeden moravský autor z 19. stor. tvrdí, že aj Marobud aj  Markomani boli slovania (a aj Kvádi). Ten autor tvrdí, že Slovania obývali naše územia odpradávna (a o to by bolo smutnejšie a boldmstivejšie, keby tu vzrastie počet Černochov a Arabov, ako aj ľudí iných rás, než rasy neeuropoidnej ako i miešancov ľudí týchto iných rás bez ohľadu na to, akú majú kultúru, s akou kultúrou prichádzajú a či sa chcú prispôsobiť a začleniť, alebo nie, no nie?).

  Žiaľ meno toho Moravského autora neviem a ani jeho diela názov nie, ale verím, že zaznelo v niektorej časgť relácie Informačna vojna  (ešte na Slobodnom vysielači) s Ľuboslavom Václavom – tých relácií s nim bolo niekoľko.
  Je síce možné, že pán Václav bol dosť anti-katolicky naladený, ale ajtak poskytoval veľmi zaujímavé informácie o histórií Slovanov.