Komentářů: 2

 1. V SKRATKE:

  AH JO, ZASE ŽIADNA PODPORA A OCHRANA RASOVEJ HOMOGENITY BELOCHOV, ZASE LEN ISLÁM, ISLÁM A ISLÁM A RADY, AKO ICH INTEGROVAŤ, AK JE TO MOŽNÉ PRIČOM ICH – HLANVE FAREBNÝCH A ČIERNYCH AJ S ICH ZMIEŠANÝMI RODINAMI, TREBA BEZ OHĽADU NA VšETKO DEPORTOVAŤ!
  TIEŽ TREBA DEPORTOVAŤ AJ ZMIEŠANÉ DETI VZNIKNUTÉ PO ZNÁSILNENÍ A TO BUĎ S MATKOU, ALEBO BEZ, DO NEJAKEJ AFRICKEJ KRESŤANSKEJ KRAJINY, KTORÚ K ICH PRÍJMANIU BUDE TREBA DONÚTIŤ AJ SILOU, AK TO BUDE NUTNÉ, A TO HLAVNE S POZÍCIE NADRADENEJ RASY RESP. OCHRANY HOMOGENITY BIELYCH!

  NA DRUHEJ STRANE ZASE SÚHLASÍM S TÝM, ABY SA MOSLIMOM POMÁHALO U ICH DOMA S TÝM, ABY SA SEGREGOVALI A SEPAROVALI BIELI OD NEBIELYCH (A ABY SA ZAKÁZALI MEDZIRASOVÉ MANŽELSTVÁ -A TO AJ V EURÓPE) A ABY SA NEBIELYM NEDÁVALO OBČIANSTVO A NEPOVOLOVAL MASOVO PRÍSTUP DO EURÓPY, NO ABY BOLI TAMOJŠI INTELEKTUÁLI, KTORÍ SÚ PROTI ISLAMU, CHRÁNENÍ A DOSADZOVANÍ NA RIADIACE MIESTA A ABY SA POMÁHALO AJ ICH KRAJINÁM, ABY SA TAM VZDELÁVALO A ABY SA PODPOROVALA MISÍJNA ČINNOSŤ KRESŤANSKÁ.

  OBšÍRNE:

  1. NIE! JE PROBLÉM, ŽE MAHMUD JE ČERNOCH, LEBO AK SA AJ PRISPôSOBÍ, TAK ON, ALEBO JEHO POTOMKOVIA, MôŽU OPLODNIŤ NEJAKÚ BIELU ŽENU A TÁ MU MôŽE PORODIŤ MIEŠANCA, KTOÝ UŽ EURÓPANOM NEBUDE – A NÁJDU SA AJ ZRADKYNE RASY A NIE, ŽE NIE!

  MIGRANTI – OBZLÁŠŤ ČIERNI – SA NESMÚ INTEGROVAŤ, NESMIE SA IM TO DOVOLIŤ A MUSIA SA BEZPODNIENEČNE VYHÁNAŤ AJ SO ZRADKYŇAMI RASY, KTORÉ SA S NIMI BUDÚ KRÍŽIŤ, ALE AJ S MIEŠANCAMI, KTORÉ VZNIKNÚ PO ZNÁSILNENÍ (NEDJABOŽE) S TÝM, ŽE BUĎ HO MATKA ODOVZDÁ, ALEBO PôJDE S NÍM A STRATÍ AJ ONA OBĆIIANSTVO (TAKÉTO DETI BY MALI BYŤ ODTRANSPORTOVANÉ DO DECKÝCH DOMOVOV DO AFRIKY – DO NEJAKEJ KRESŤANSKEJ KRAJINY, LEN NECH NIE JE BIELA A K TOMU ICH BIELY ČLOVEK MUSÍ SVOJOJU NADRADENOS´TOU A SILOU DONÚTIŤ)!!!

  2. AJ MY MUSÍME VYTIAHNUŤ RASOVÚ KARTU, NESMIEME SI MEDZI SEBA PÚŠŤAŤ HOCIKOHO, HOCIJAKEJ RASY A ETNICITY BEZ OHĽADU NA NÁBOŽENSTVO, KULTÚRU A INÉ, LEBO TU IDE O ZMIEŠANIE A ZÁNIK BIELEJ RASY, PREBOHA, TAKŽE UŽ, KURŇA, PRESTAŇME S TÝMI SPROSTOSŤAMI O TOM, ŽE KEĎ SA NEJAKÝ ČERNOCH, ČIŇAN ČI IND PRISPôSOBÍ, TAK MôŽE OSTAŤ!

  BUĎME RASISTI, AKO IZRAEL!

  BIOLOGICKÝ RASIZMUS JE NUTNÝ!!!

  3. TIE ŽENY, KTORÉ POMÁHAJÚ FAREBNÝ A MIEšAJÚ SA S NIMI SÚ LEN ZRADKYNE BIELEJ RASY A MALO BY S NIMI BYŤ NAKLADANÉ AKO V KNIHÁCH “LOVEC” A “TURNEROVÉ DENNÍKY” OD ANDREWA MACDONALDA.

  4. ÁNO, ALE JE ROZDIEL TO, KEĎ SA MIEŠA BIELA RASA S RASOU BIELOU A KEĎ SA MIEŠA BELOŚKA S NEG… EHM… S ČIERNYM, ALEBO INÝM FAREBNÝM, ČI MIEŠANCOM!

  5. Zaujímavá úvahá o tej segregácii detí.
  Súhlasím. SEGREGOVA´T SA MAJÚ LEN INÉ RASY OD RASY BIELEJ A AJ RÓMOVIA OD BIELYCH BEZ OHĽADU NA ICH PRISPôSOBIVOSŤ!

  6. “ÁRIJSKEJŠÍ” MAROČAN ALEBO TUNISAN?
  TO JE SNÁĎ SRANDA, NIE? TO BY MUSEL BYť NEJAKÝ VÝSLEDOK MNOHGENERAČNÉHO MEDZIRASOVÉHO MIEŠANIA, NIE?
  TUNISANA SI ČLOVEK MôŽE POMÝLIŤ MOŽNO S TALIANOM, ALE NIE S NEMCOM, ČI ŠVÉDOM – A TÝM MYSLIM ČISTOKRVNÝCH BELOCHOV, NIE NEJAKÉHO TMAVÉHO, ALEBO ZMIEŠANÉHO ČLOVEKA S TÝM, ŽE JE JEDNO, ČI JE DOTYČNÝ KRESŤAN, ALEBO NIE, ČI JE PRISPôSOBIVÝ, ALEBO NIE, ALEBO ČI MÁ OBĆIANSTVO, ALEBO NIE.

  8. RADŠEJ HITLERJUGEND, AKO MASU FAREBNÝCH ĽUDÍ A ĽUDÍ ZIEŠANÉHO PôVODU BEZ OHĽADU NA ICH NÁBOŽENSTVO!

  9. VYHOSTIť TREBA VšETKÝCH TMAVÝCH A čIERNYCH BEZ OHĽADU NA JEHO SITUÁCIU A NÁBOŽEBSTVO, ALE T REBA VYHOSTIť AJ VŠETKÝCH MOSLIMOV BEZ OHĽADU NA RASU.

  9. VŠETKY CENTRÁ INTEGRAČNÉ VYPAĹOVAŤ AJ S OADENSTVOM A AJ TÍ POLICAJTI V NEMECKU MALI VYSTRIEĽAŤ CELÚ UBYTOVŇU, ALEBO ICH NÁSILNE VYHOSTIŤ.

  A VYHOSTIť TREBA AJ ZMIEŠANÉ PÁRY A ICH POTOMKOV!

  EURÓPA MUSÍ BYŤ ZNOVA ČISTO BIELA (A NIELEN KRESťANSKÁ) A OSTAŤ BY MOHLI LEN ZOPÁR VEDCOV – OPAKUJEM ZOPÁR – A MOHLI BY EŠTE ZOSTAť TÍ, KTORÝCH PRA-PRA RODIČIA, PRARODIČIA (A TO Z OBOCH STRÁN) A SAMOZREJME RODIČIA A PARTNERI BOLI BELOSI!

  10. NIE!
  NENIČME ISLÁM PRÍJMANÍM FAREBNÝCH MIGRANTOV, ALE KOLONIZUJME ICH KRAJINY A POMÁHAJME IM TAM, ALE SEGREGUJEM BIELYCH OD FAREBNÝCH A FAREBNÝCH NEPÚŠŤAJME ICH SEM A NEDÁVAJME TÝMTO MIEšANCOM A FAREBNÝM OBČIANSTVO!

  -ÁNO, POMÁHAJME IM DOMA A TO AJ KRÍŽOVÝMI VÝPRAVAMI!

 2. Reklamy na Svobodném rádiu (SR) nejenže jsou malým příspěvkem pro provoz SR, ale také je využijí posluchači a ještě další, kterým po otevření reklamy nabídku v reklamách uvedenou přeposílám.