Komentářů: 1

 1. P.P.S.
  DEPORTOVANÉ BY MALI BYŤ AJ čIERNE DECKÁ A TO VRÁTANE TÝCH, O KTORÝCH RODIĆOCH NIE JE NIČ ZNÁME A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SI CH ADOPTUJE BIELY PÁR (TKORÝ BUDE MUSIE´t VYPADNÚŤ S NIMI AKO AJ S ĽUĎMI, KTORÍ BUDÚ POROTESTOVAT VRÁTANE KŇAZOV).
  POKIAĽ IDE O ČIERNE DETI ADOPTOVANÉ ZMIEšANÝM PÁROM, TAK TIE BUDE ČAKAŤ ROVANKÝ OSUD AKO AJ PÁR SAMOTNÝ, KTORÝ BY MAL BYť DEPORTOVANÝ V ZÁUJME RASY UŽ PRED TÝM, AKO SA ZOSOBÁšIL.

  ĽUDSKÉ PRÁVA, A PRÁVA DETÍ OHROZUJÚCE IDEU DOMINANTNE BIELEHO šTÁTU (MI-NI-MÁL-NE Z 85%) AKO AJ TIE, KTORÉ OHROZUJU IDEU BIELEHO ETNOšTÁTU MAJÚ BYŤ ZRUŠENÉ, ALEBO PREROBENÉT AK, ABY K NIČOMU NEBOLI A MÁ SA PRIJAŤ ZÁKON, KTOÝ DOMÁCE PRÁVO A ZÁUJMY DOMÁCEJ BIELEJ RASY NADRADÍ VšELIAKÝM MEDZINÁRDNÝM PAŠKVLOM HOCIAKÉHO DRUHU!

  DETI BUDÚ DEPORTOVANÉ DO NEBIELYCH KRESŤANSKÝCH KRAJÍN, KDE BUDÚ PREVYCOVANÉ V KRESŤANSKOM DUCHU, ALE DO EURÓPY SA ONI, ANI RASOVO ZMIEŠANÉ PÁRY, ANI AKÝKOĽVEK UTEČENCI A MIGRNATI NEBUDÚ MôCŤ VRÁTIŤ!

  AFRICKÉ KRJAINY BUDÚ DONÚTENÉ NADRADENOSŤOU A SILOU BIELEHO ČLOEKA, ABY TÝCHTO čIERNYCH, AKO AJ ICH BIELE RODINY ČI RASOVO ZMIEšANÉ RODINY PRIJALI – KRES´TANSKÉ KRAJINY KRESŤANOV (KDE IM BUDE POSKYTNUTÁ OCHRANA A BEZPEČNOSŤ) A MOSLIMSKÉ MOSLIMOV SAMOZREJME.

  LEN BELOSI Z BIELYMI RODIČMI, VšETK. STAR.A A PRAST. RODIČMI BUDÚ MôCŤ BYŤ PRIJMANÍ DO EURÓPY A ŽIŤ V NEJ (AK OAJ V USA, KANADE A AUSTRÁLII AKO AJ VALSTNE VOVšETKÝCH BELOCHMI OVLÁDANÝCH A DOBYTÝCH KRAJINÁCH SVETA, KDE BIELI VLÁDNU A KDE TVORIA VäČŠINU.