Komentářů: 1

 1. Avatar Jaroslav Steiden
  Jaroslav Steiden says:

  Autonomní zbraně
  https://uloz.to/!4kZowOMlJSpc/autonomni-zbrane-mp4

  Sejdeme se v zákopech občané!
  Vláda České republiky předkládá v těchto dnech opět Parlamentu ČR novelu branného zákona, který má zrychlit odvody v případě ohrožení republiky do Armády ČR.

  Více zde: https://krusnohorec.webnode.cz/ruzne/sejdeme-se-v-zakopech-obcane/

  ZÁKON ze dne 13. ledna 2016, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky

  https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-13-ledna-2016-kterym-se-meni-zakon-c-2191999-sb-o-ozbrojenych-silach-ceske-republiky-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-20949.html