2019-05-11 – Studio Kladno – Parlamentní listy – Petr Žantovský sledoval rozhovor Takáče s „odborníkem na dezinformace“. Chtěl znechuceně vypnout televizi, ale vtom to přišlo…


Comments are closed.