2020-01-13 – Studio Beta – Nad dopisy posluchačů s interakcí. Aktuální události, dezinformace Aeronetu.

 


Comments are closed.