2016-02-09 – Tapin-radio/studio Kladno – Host: Petr Kopečný, logoped, odborný asistent Pedagogická fakulta MU a UK (moderuje Johana Fajtová)


Comments are closed.