2017-08-05 – Studio Kladno – Parlamentní listy – Toto se na ČT často nevidí. Studiem zněla krutá pravda o imigrantech, moderátor Borek jen vyděšeně koukal a lapal po dechu


Comments are closed.