2018-04-21 – Studio Kladno – Parlamentní listy – Jste vedle, jak ta jedle, vzkazuje Tereza Spencerová ze Sýrie „mluvícím hlavám“ z Prahy. Přináší informace z místa i FOTO


Comments are closed.