2018-05-13 – Studio Kladno – Parlamentní listy – Soros oceňuje novináře, jehož ze lhaní usvědčil i vlastní šéfredaktor. Petr Žantovský


Comments are closed.