2018-11-04 – Studio Kladno – Parlamentní listy – Co oni považují za pozitivní , je ale pro většinu společnosti negativní . Petr Žantovský je v údivu


Comments are closed.