2021-02-05 – Studio Berlín – GREAT RESET – Úvod a Ekonomika zúčastněných stran. 4. průmyslová revoluce zvaná Great Reset (Velký reset). Uvedení do globálního a již probíhajícího plánu přeměny ekonomiky, politiky a společnosti . Ekonomika zúčastněných stran – Steakholder economic.


Comments are closed.