2021-09-14 – Studio Kladno – Parlamentní listy – Člověk v tísni rozhodně není ve finanční tísni. Parlamentní listy – „Neziskový“ bumbrlíček a náš budoucí prezident.


Comments are closed.